Data zamieszczenia
2020-10-26

Opis projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla "HORPOL" J.I.A.T HORECZY SPÓŁKA JAWNA”

"HORPOL" J.I.A.T HORECZY SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.03.04.00-04-0023/20-00 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy pod tytułem: „Dotacja na kapitał obrotowy dla "HORPOL" J.I.A.T HORECZY SPÓŁKA JAWNA”.

Opis Projektu Dotacja na kapitał obrotowy.pdf
Opis Projektu Dotacja na kapitał obrotowy.pdf
Data zamieszczenia
2020-06-01

Opis projektu

Przedsiębiorstwo HORPOL J.I.A.T. Horeczy Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, pn.: „Kompleksowy projekt wzorniczy dla lamp zespolonych firmy HORPOL.”

Opis projektu Horpol.pdf
Opis projektu Horpol.pdf
Data zamieszczenia
2020-01-07

Opis projektu GTB2019

Przedstawiamy Państwu opis projektu GTB2019:

www_Opis projektuGTB2019.pdf
www_Opis projektuGTB2019.pdf
Data zamieszczenia
2019-09-20

Oświadczenie producenta

Producent zastrzega, że produkt został specjalnie zaprojektowany wyłącznie w celu zainstalowania w konkretnym/-ch typie/-ach pojazdu/-ów oraz zastrzega, że w związku z tym ten produkt nie może funkcjonować samodzielnie, ani też jako element innych, niż konkretne pojazdy instalacji lub urządzeń. Użytkowanie produktu jako urządzenia samodzielnego (finalnego) lub jako element innych, niż konkretne pojazdy instalacji lub urządzeń, odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika i będzie stanowić podstawę do wyłączenia odpowiedzialności producenta.

Data zamieszczenia
2018-09-04
Data zamieszczenia
2018-08-20

Katalog produktów - 2018

Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem naszych produktów w rożnych wersjach językowych!

Data zamieszczenia
2018-01-03

Opis projektu

„Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przez HORPOL J.I.A.T. Horeczy Sp. J. w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu w postaci lampy obrysowej z ultradźwiękowym systemem pomiaru odległości”

Opis projektu.DOCX
Opis projektu.DOCX
Logo UE.jpg
Logo UE.jpg
Data zamieszczenia
2017-10-03

Opis projektu

Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój | Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Opis projektu Horpol.pdf
Opis projektu Horpol.pdf
logo ue.JPG
logo ue.JPG

Pobierz katalog